ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

นางอรวรรณ มาลา  ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ 5

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นางสาวปรารถนา ศาลางาม​ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ ​7

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายภูตะวัน  แสนใจอิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลานครับอาจารย์

ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่นแม่ฮ่องสอน

นางจารุวรรณ ทองขุนดำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นางสาวทักษพร เวียงทองสาระโชค

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลครบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นางสาวปิยะนุช  เกิดสมบัติ  ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ 11

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

 

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ อาคาร 15 ชั้น 5 ห้อง 523  โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3

      

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแบ่งปันความรู้แนะแนวทางการทำงาน โดยวิทยากรจาก บริษัท Garena Online (Thailand) Co.Ltd.

กิจกรรมแบ่งปันความรู้แนะแนวทางการทำงาน โดยวิทยากรจาก บริษัท Garena Online (Thailand) Co.Ltd.

ทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

RSS
First8283848587899091Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count