ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านการตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จัดขึ้นในวันที่ 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านการตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้จัดโครงการเสริมสมรรถนะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านการตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3  จัดขึ้นในวันที่ 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 19-1502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างแพทเทิน ตัดเย็บผ้า และประกอบโครงร่างเป็นผ้ากันเปื้อนได้ และได้ส่งมอบผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นผลผลิตโครงการให้กับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

      

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

โครงการเสริมสมรรถนะการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่  5 - 6 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

โครงการเสริมสมรรถนะการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการเสริมสมรรถนะการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เมื่อวันที่  5 - 6 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 ห้อง 19 – 501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีวิทยากร คือ คุณธนาวุฒิ  มากเจริญ  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาริกา และศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

   

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

RSS
First2345791011Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม การแข่งขันทดสอบความสามารถทางเคมี ครั้งที่ 1 (Chemistry Competition @SWU 2024)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วม การแข่งขันทดสอบความสามารถทางเคมี ครั้งที่ 1 (Chemistry Competition @SWU 2024)

โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกรและผู้ประกอบการให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมด้วยโมเดล Design Thinking” รุ่นที่ 3

โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกรและผู้ประกอบการให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมด้วยโมเดล Design Thinking” รุ่นที่ 3

RSS
123457910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count