หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

 

 

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 
Name : Assoc. Prof. Dr. Numphon Koocharoenpisal
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18254
มือถือ : 082-3652121

E-mail : 
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
Name : Asst. Prof. Dr. Surasak Laloknam
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18251
E-mail : 
ประวัติ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
Name : Dr. Sompratana Wongboonnak
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18256
E-mail : sompratswu@gmail.com
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
Name : Dr. Bongkoj Boonburapong
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18251
E-mail : b.bongkoj@gmail.com
ประวัติ

       
       

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์แรม แย้มอยู่
Name : Miss Janraem Yaemyoo
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน : 19-1704
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18660
E-mail  
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธศิลป์
Name : Mr Yuttasak Danyuttasilp
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18651
E-mail
ประวัติ