ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศสำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืม 2565 📢 โปรดเร่งดำเนินการด่วนที่สุด💸

Yuttasak Danyuttasilp 0 0

ประกาศสำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืม 2565 📢
➡️กลุ่มประกาศฉบับที่ 8 
➡️กลุ่มตกค้างจากปัญหาตรวจสอบคุณสมบัติกับทะเบียนราษฎร์
📌โปรดเร่งดำเนินการด่วนที่สุด💸

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผศ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้จัดกิจกรรมการศึกษาปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคา และในวันที่ 11พฤศจิกายน 2565 นำนิสิตศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ผศ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก อาจารย์ประจำรายวิชา วท 354 ดาราศาสตร์และอวกาศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต ชั้นปี 3 การศึกษาปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคา ชื่นชมความสวยงามดาวเสาร์และดาวพฤหัสในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผซ.จาตุรงค์ สุคนธชาติ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย และในวันที่ 11พฤศจิกายน 2565 นำนิสิตศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดย อจ.นิพนธ์ ทรายเพรช  ราชบัณฑิตดาราศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ประสบการณ์นี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป

      

        

RSS
First2345791011Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดโดย วช

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” จัดโดย วช

RSS
123457910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count