ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผศ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ได้จัดกิจกรรมการศึกษาปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคา และในวันที่ 11พฤศจิกายน 2565 นำนิสิตศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ผศ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก อาจารย์ประจำรายวิชา วท 354 ดาราศาสตร์และอวกาศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต ชั้นปี 3 การศึกษาปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคา ชื่นชมความสวยงามดาวเสาร์และดาวพฤหัสในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผซ.จาตุรงค์ สุคนธชาติ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย และในวันที่ 11พฤศจิกายน 2565 นำนิสิตศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดย อจ.นิพนธ์ ทรายเพรช  ราชบัณฑิตดาราศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ประสบการณ์นี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป

      

        

👉เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA

Yuttasak Danyuttasilp 0 0

👉เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และบรรยายพิเศษงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 10/2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
👉“ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA"
👉วิทยากร: นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
👉วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 
🔵 บรรยายพิเศษ เวลา 09:00 – 10:30 น.
🔵 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสวคท. เวลา 10:30-12:00 น.
👉ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
👉ค่าลงทะเบียน: ฟรี
🔵บุคคลทั่วไป 200 คน
🔵สมาชิก สวคท. (ยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก) 100 คน
👉ช่องทางการรับสมัคร:  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
สมัครทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสมาชิก สวคท. ได้ที่ https://bit.ly/3Ek8xZv
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3CdG3y0
👉จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 300 คน
👉การให้เกียรติบัตร: มีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา
👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://smtat.org/activity/1036

RSS
124678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “รับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR 500 MHz)”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “รับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR 500 MHz)”

RSS
124678910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count