Simple File List

File 

ข่าวภาควิชา

Yuttasak Danyuttasilp

นิสิตชั้นปี่ที่ 3 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ รับรางวัลในการประกวดออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 55

นิสิตชั้นปี่ที่ 3 จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลกลุ่มๆ ละ 10 ผลงาน ในการออกแบบเครื่องประดับ 10 ประเทศอาเซียน ในการประกวดออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ PLOI THAI CAD AWARD 2015 ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 55 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Previous Article งานแสดงผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 55
Next Article หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยนิสิต วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ เยี่ยมชมเครื่องซินโครตรอน พร้อมนำตัวอย่างแร่และลูกปัดแก้วโบราณไปวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา
Print
214