своими руками
Green Metals and Toxic Metals คิดเป็น ทำเป็น ดูเป็น ขายเป็น หัวใจหลักของการเรียนอัญมณีเครื่องประดับ
คิดเป็น - สอนให้คิดออกแบบเครื่องประดับต่าง ๆ ได้
ทำเป็น - สอนให้ทำเครื่องประดับแบบต่าง ๆ ได้
ดูเป็น - สอนให้วิเคราะห์อัญมณีที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ
ขายเป็น - จะสอนให้วางแผนการตลาดเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ

การอบรมโครงการ Green Metals and Toxic Metals ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีผู้ให้ความสนใจทั้งจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จากบริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน 18 บริษัทและนิสิตสาขาวิชาเอกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีหัวข้อสำคัญที่หยิบยกมานำเสนอคือ Green Metals for Green Jewelry ที่กลุ่มผู้เข้ารับอบรมเชื่อว่าอุตสาหกรรมอัญมณีก็มีส่วนสำคัญในการช่วยโลก นี้ให้เป็นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อชีวิตที่ดีของมนุษยชาติได้

4 หัวใจหลักของการเรียนอัญมณีและเครื่องประดับที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือที่น้องๆ นักเรียนเรียกกันว่า “ เรียนเอกจิว” (Jewelry ) ซึ่งสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วัสดุศาสตร์ ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่สอบเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะธุรกิจนี้ไม่มีวันตายและกลับสร้างรายได้ในวิชาชีพให้อย่างงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังต้องการบุคลากรด้านนี้มาก บางคนที่เก่งแม้จะยังเรียนไม่ทันจบก็มีบริษัทอัญมณีมาติดต่อขอให้ไปทำงาน ด้วยแล้ว ขณะเดียวกันนิสิตยังออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับนำผลงานไปขายเป็นรายได้ ระหว่างเรียนได้ด้วย

ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิษย์เก่า มศว อัญมณีศาสตร์รุ่นแรกและตั้งใจกลับมาเป็นอาจารย์สอนด้านนี้โดยเฉพาะที่ มศว บอกว่า “ อัญมณี มศว จะต้องก้าวหน้า” 10 ปีที่ ตั้งใจปลุกปั้นนิสิตเอกจิวเวลรี่ มศว มาได้เป็นผลสำเร็จ นิสิตอัญมณีและวัสดุศาสตร์หลายรุ่นสร้างชื่อเสียงความเข้มแข็งมาสู่คณะและ มหาวิทยาลัย สร้างความภูมิใจแก่ครูผู้สอนด้วยเช่นกัน

“ จุดแข็งของเอกอัญมณีฯ มศว คือ การเรียนการสอนที่ครบวงจรเพราะทุกหลักสูตรจะได้เรียนทั้งการคิด การดู การทำ และการขาย สอนด้านธุรกิจด้วย สอนด้านวัสดุศาสตร์ซึ่งเน้นไปทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการอบรมโครงการ Green Metals and Toxic Metals ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจากภายนอก 18 บริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น บริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ บริษัทบิวตี้เจมส์ บริษัทอัลลอยด์ และบริษัทผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ๆ ที่มาจากเชียงใหม่และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีนิสิตที่เรียนในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของคณะวิทยาศาสตร์ ของเราด้วย

เราจัดการอบรมนี้ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และก็คาดว่าจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทุก 3 เดือน ในครั้งแรกนั้นเราพูดแนวคิดว่าจิวเวลรี่ว่าคืออะไร ส่วนครั้งนี้มาลงรายละเอียดว่า โลหะกรีนจิวเวลรี่ (Metal Green Jewelry) มีอะไรบ้าง และในครั้งต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของพลอยและรายละเอียด ซึ่งผลที่ได้จากการจัดงานก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านอัญมณี ลงทะเบียนมารับการอบรมเพราะเขามีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของ มศว ว่าเราเป็นตัวกลางเชื่อมเอาความรู้จากผู้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใน ระดับต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยายให้กับพวกเขาได้ และขณะเดียวกันเราก็มีนิสิตที่กำลังเรียนในสาขาด้านนี้ที่พร้อมจะไปเป็น ดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ที่จะสามารถออกแบบจิวเวลรี่ หรือไปทำงานด้านนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และยังช่วยให้เกิดการกระตุ้นความตื่นตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง ประดับให้มีความเข้มแข็งโดยการกระตุ้นให้เกิดการใช้ Green Products ซึ่งเราเน้นในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้เพื่อตอบสนองกับกระแส เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งในกระบวน การผลิตสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่อยากให้รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นวัสดุหรือโลหะชนิดใดๆ ที่เราจะนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับต่างๆ ก็อยากให้เป็น Green Products ซึ่งบริษัท United Precious Metal Refining เป็นบริษัทที่ขายโลหะที่ใหญ่มากในโลก และมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องปะดับ ก็เลยเชิญ Mr. Heinz Rasenack Technical United Precious Metals Refining Inc,US A. มาบรรยายในหัวข้อ Green Metals and Toxic Metals เขามาพูดเกี่ยวกับแง่มุมเชิงโลหะ และคุณวรพงษ์ สมบูรณ์ทรัพย์ (Chemical Supervisor) จากบริษัท Intertek Testing Services Thailand จำกัด บริษัทตรวจสอบอัลลอยด์ที่ต้องห้ามที่มีอยู่เพียง 2 บริษัทในประเทศไทยเท่านั้น ในอนาคตถ้าเรามีกฎหมายว่าอัญมณีเครื่องประดับที่ส่งออกไปต้องมี certificated ก็คงจะมีการตรวจสอบอัลลอยด์ในเครื่องประดับจากบริษัทดังกล่าวนี้มากขึ้น ทำให้เราอยากให้ผู้ประกอบการรู้ว่ามันต้องมีแบบนี้เกิดขึ้น ต้องพยายามใช้อัลลอยด์และเข้าใจกระบวนการส่งออกให้มากขึ้น ส่วนนิสิตเองก็จะมีเรียนวิชาทางด้าน Precious Metal อยู่แล้ว เขาก็จะทบทวนความรู้ และตั้งเป้าว่าเทอมหน้าเปิดมาจะสอบวิชา casting และก็พยายามต่อยอดวิชาที่เราใช้เพื่อที่จะให้นิสิตได้ซึมซับบรรยากาศและ กระตุ้นให้นิสิตปี 2 เกิดแรงบันดาลใจทั้งในด้านการเรียนรู้เรื่องของการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ ปลอดภัยกับตัวเองและสังคมโลกในเรื่องของ Green Products รวมทั้งยังได้ขยายผลพัฒนาการเรียนการสอนไปในรูปแบบของ Activities Jewelry Season ค่ะ” ดร.ขจีพรกล่าว