มศว

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

ที่ตั้ง และการเดินทาง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 19 ชั้น 17
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18660

Department of General Science, 19th Building, 17th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18660

ใช้เส้นทางการเดินรถประจำทางของทาง ขสมก ท่านสามารถเลือกรถประจำทางสายต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
แยกอโศก -เพชรบุรี 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93,98, 99, 113, 136, 174, 185, 206, 512
โดยท่านผู้มาติดต่อต้องเลือกลงที่แยกอโศก หรือ สุขุมวิท