ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

21 May 2020

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

Author: Yuttasak Danyuttasilp  /  Categories: ข่าวคณะวิทยาศาสตร์  /  Rate this article:
No rating
  =
Print

Number of views (17)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.