งานแสดงผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 55

                    โดยมีนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน โดยภายในงานเป็นการแสดงโครงงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และการแสดงผลงาน Jewelry season ครั้งที่ 21 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยชิ้นงานเครื่องประดับภายใต้ Theme "มนต์เสน่ห์มวลบุปผา ตรีงตราพลอยนพเก้า" ได้ถูกนำไปแสดงที่บูธ PloiThai สู่อาเซียน ที่ด้านหน้างานในวันเปิดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งนี้อีกด้วย

SimpleGallery

Search Tags